ราคาห้องพัก

รวมอาหาร เช้า-เย็น
– บ้านเล็ก พัก  2 ท่าน   ราคา 2000 บาท
– บ้านเล็ก พัก  4 ท่าน   ราคา 2500 บาท
– บ้านเล็ก พัก  5 ท่าน   ราคา 3000 บาท

– บ้านใหญ่ พัก 6-8 ท่าน   ราคา 4000 บาท

– บ้านใหญ่สองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พัก 10 ท่าน ราคา 5000 บาท

มาเป็นหมู่คณะ คิดราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูล จองห้องพัก
โทร. 081-9525939 , 093-1688589, 053-918585

Comments are closed.